Hoe voel NG-gemeentes oor gay-besluit?

letter

Ek sou graag wou weet hoe die NG- gemeentes van Potchefstroom voel oor die besluit van die afgelope algemene sinode rakende gays.
Ek is seker almal sal bevestig dat alle mense (insluitende gays) welkom is om eredienste by te woon, maar ek sal graag wil weet of daar ‘n gemeente is wat onvoorwaardelik mense van alle seksuele oriëntasies aanvaar. Wat dus ook gay paartjies verwelkom.
Kortom, is daar ‘n NG-gemeente in Potchefstroom wat haarself volledig oop verklaar het?
Volgens die NG-gemeente Kaapstad wil dié gemeente die verbintenis van liefde tussen twee persone van dieselfde geslag, wat deur God geseën word, ook liturgies seën en vier “deur ons leraars en gebruik van ons kerkgebou”.
Verder nooi hul mense wat deur God geroep en toegerus is en binne ’n liefdevolle verbintenis met ’n persoon van dieselfde geslag leef, om hierdie roeping van liefde en diens “in ons midde te kom leef, hetsy as leraar, ouderling, diaken of in enige ander amp of rol”.
Die Moedergemeente Stellenbosch het bygevoeg: “Ons is bewus daarvan dat ons as gelowiges verskillende oortuigings en emosies ten opsigte van hierdie besluite kan hê, en dat dit nie beteken dat sommige van ons nie die Here dien of uit sy liefde leef nie.”
Hulle sê dit is so dat lidmate baie vrae kan hê oor hoe die Bybel dan gelees moet word indien gelowiges uit hul bestudering van dieselfde Bybel tot verskillende gevolgtrekkings kan kom.
“Ons onderneem in hierdie verband om te verseker dat daar in ons gemeente veilige ruimtes sal wees waar ons mekaar sal vashou en met geduld en leerbaarheid na mekaar sal luister.”
Die NG-gemeente Stellenbosch Welgelegen het opgemerk dat hy aanvaar dat die seksuele oriëntasie van mense ’n gawe van God is en reken dat dit – hetsy homoseksueel of heteroseksueel – aan dieselfde etiese norme van “liefde en trou” onderwerp moet word. Ook dat dit die kerk se taak is om mense te help om hul Godgegewe seksualiteit binne die kontoere van liefde en trou uit te leef. Daarom ondersteun die kerkraad “die algemene sinode se besluit van 2015 wat die gelykwaardigheid en menswaardigheid van mense met verskillende seksuele oriëntasies volledig erken en verwelkom”, maar distansieer hom van die 2016-besluit se ongelyke hantering daarvan. Ook die NG-gemeente Pinelands sê: “Hulle (gays) is mense wat ons leer dat liefde ook anders kan lyk. My vraag is nogmaals: Stem enige NG-gemeentes in Potchefstroom hiermee saam of nie? (Brief verkort. Red)

Latest News

COMMENTS

Carletonville HeraldParys GazetteSedibeng SterVaal Weekblad
Top