Rektor bring hulde aan oud-rektor

Prof Fika Janse van Rensburg, wens prof Tjaart van der Walt geluk met sy 83ste verjaarsdag.
Prof Fika Janse van Rensburg, wens prof Tjaart van der Walt geluk met sy 83ste verjaarsdag.

Prof Tjaart van der Walt is nie ‘n onbekende naam op die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus nie. Dié legendariese en formidabele man het op 15 Februarie sy 83ste verjaarsdag gevier.

Prof Fika Janse van Rensburg, kampusrektor het ‘n afvaardiging bymekaargebring om vir prof Tjaart, wat vanaf 1977 tot 1987 kampusrektor was, geluk te gaan wens. Hy en sy vrou, tannie Babie, is tans in Huis Eikelaan in Potchefstroom woonagtig.

Prof Tjaart het sy tersiêre opleiding in 1951 aan die destydse PU vir CHO begin en het in 1956 en 1957 as voorsitter van die studenteraad gedien. Hy is in 1958 met sy studentemaat, Babie, getroud.

Na die voltooiing van sy studie te Potchefstroom is hy na Nederland om sy studie af te rond met die studie vir die doktorsgraad onder die wêreldbekende prof. Herman Ridderbos, aan die Johannes Calvyn Akademie in Kampen.

Prof Tjaart is later beroep na die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Kort ná sy bevestiging as professor in 1969 is hy vir die termyn van 1971-1973 as Rektor van die Teologiese Skool aangewys. Hy is in 1977 deur die Raad van die PU vir CHO op aanbeveling van die Senaat as Rektor en Visekansellier van die Universiteit benoem wat hy tot 1987 beklee het.

Binnelands het prof Tjaart veral in die Afrikaanse gemeenskap en in universitêre kringe hoë aansien geniet. Hy was lid van die Raad van verskeie Universiteite, waaronder Vista Universiteit. Hy was ook Kansellier van die Universiteit van Bophuthatswana, lid van die Raad van Sankorp, alternatiewe lid van Perskor, lid van die Suid-Afrika Stigting en Voorsitter van die FAK. Reeds in 1981 was prof Tjaart as lid van die Raad van Sanlam aangestel. As gevolg van sy besondere kontak met Sanlam is hy mettertyd as Uitvoerende Adjunkvoorsitter van Sanlam en sy filiale benoem en in 1989 as Voorsitter benoem.

Studente van Kasteel Dameskoshuis is hier te sien by 'n skildery van prof Tjaart van der Walt wat in die Rektor se kantoor hang. Hulle was deel van die afvaardiging wat prof Tjaart op sy verjaarsdag besoek het en het hom met sangitems vermaak. Hulle is agter van links na regs: Jeané Myburgh, Jamila Boonzaaier, Hlengiwe Dube, Arnoldi Pienaar, Letisha Harmse en prof Fika Janse van Rensburg. Voor is Lauraine Geldenhuys, Nadia Terblanche, Daniel Engelbrecht (sangleier) en Imké Rheeder.

Studente van Kasteel Dameskoshuis is hier te sien by ‘n skildery van prof Tjaart van der Walt wat in die Rektor se kantoor hang. Hulle was deel van die afvaardiging wat prof Tjaart op sy verjaarsdag besoek het en het hom met sangitems vermaak. Hulle is agter van links na regs: Jeané Myburgh, Jamila Boonzaaier, Hlengiwe Dube, Arnoldi Pienaar, Letisha Harmse en prof Fika Janse van Rensburg. Voor is Lauraine Geldenhuys, Nadia Terblanche, Daniel Engelbrecht (sangleier) en Imké Rheeder.

Hy is in 1992 as ambassadeur in Bophuthatswana aangestel. Volgens hom kon hy sy roeping op ‘n unieke manier uitleef deur in onstuimige tye die verhouding van hierdie “tuisland” met Suid-Afrika te fasiliteer.

In 1996 het hy op sy sluimerende predikantsroeping gereageer. Dit was ten minste waarvoor hy hom van die begin af voorberei het, en dit sou na al die jare van allerlei insette in ander kringe, ‘n gepaste afsluiting was van ‘n beroepslewe van roeping en diens. Die Gereformeerde Kerk Wapadrant het hom terstond beroep vir ‘n besondere taak in die gemeente, en hy het sonder huiwering die beroep opgevolg.

Soos hy gedoen het toe hy Rektor van die Universiteit was en ook daarna, het hy ook in Wapadrant steeds sy kennis van die Nuwe-Testamentiese Grieks en van die Teologie op datum gehou. Só kon dit nie anders dat die Fakulteit Teologie hom as buitengewone professor in Nuwe Testament en Grieks benoem het nie – ‘n benoeming wat hy sedert 2000 het.

Saam het prof Tjaart en tannie Babie getreur oor die dood van twee van hulle kinders, en saam beleef hulle uiteindelik die gemis nadat hulle enigste dogter en haar gesin na Australië emigreer.

Prof Fika sê prof Tjaart sal altyd bestempel word as een van die Universiteit se hoogste bome. “Baie geluk met jou verjaarsdag. Die NWU-Puk salueer jou!”

Latest News

COMMENTS

Carletonville HeraldParys GazetteSedibeng SterVaal Weekblad
Top