Die nuwe geslag ‘millenials’ en hulle vrees vir die huwelik

Prof. Pieter Joubert

Prof. Pieter Joubert

Prof. Pieter Joubert

Prof. Joubert is ’n sielkundige in privaatpraktyk en ook deeltyds verbonde aan die Noordwes-Universiteit in Potchefstroom. Die Herald het hom gevra om sy waarnemings oor sy ervaring van sogenaamde “Millenial paartjies” en hulle onvermoë om getroud te bly, met ons te deel. Hy skryf:

Sedert my 30 jaar in die praktyk is dit vir my gedurende die afgelope vyf tot agt jaar veral opmerklik dat paartjies wat minder as vyf jaar getroud is, wil skei. Vanuit sinies-tragiese perspektief kan mens sê dat hulle dikwels langer aan hulle huweliksonthaal beplan het, as wat hulle beplan het om getroud te bly! So amper asof: “We are getting married untill divorce do us part”. (As dit nie so tragies was nie, sou dit seker snaaks gewees het).
Sowat 67% van alle kinders in Suid-Afrika word tans in enkelouerhuishoudings groot. Sowat 60% van eerste huwelike eindig in die skeihof. As daardie geskeide paar met ‘n ánder geskeide paar trou, misluk 84%. Indien hulle vir ‘n derde keer wéér met ‘n geskeide paar trou, misluk 92%.
Hierdie “nuwe geslag” sogenaamde “Millenials” word egter in ‘n wêreld groot waarin wêreldkennis elke 18 maande verdubbel, binne ‘n post-moderne samelewing waarin alle waardes (ook godsdiensbeskouings en sienings oor onder andere aspekte soos die huwelik, seks en kinderopvoeding) baie relatief is: “Jou waarheidsbeskouing en waardes en myne is gelykwaardig aan mekaar en die een is nie meer belangrik as die ander nie”.

Die meeste ouers sal hulle morsdood skrik as hulle weet hoeveel kinders op universiteit bloot “casual sex” beoefen. Dis net “iets wat ons doen”. Dis nie snaaks dat ’n aand uit in die bed eindig nie. En – moenie skrik nie – maar dit gebeur ook toenemend op hoërskoolvlak.

Die eksponensieel-versnellende tempo van verandering op alle lewensterreine lei tot ‘n beskouing van die werklikheid as tydelik en kortstondig; ook wat mensverhoudings, vriendskappe en ook die huwelik as “langtermynverbintenis” betref. En as ek vóór die huwelik nie tevrede was met die idee van getrouheid aan ‘n enkele persoon nie, en verskeie seksuele ervarings met verskeie mense gehad het, hoekom gaan ek dan in ‘n huwelik aan ‘n enkele persoon getrou bly?
Onlangse navorsing toon dat daar wêreldwyd ‘n 30% toename in narsistiese persoonlikheidsversteurings onder die “Millenials” (mense jonger as 30 jaar) is. Die “Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders” – 5de uitgawe (DSM-5)(2013:669) definieer narsistiese persoonlikheidsversteuring onder andere as dat dit gekenmerk word deur ‘n omvattende patroon van: (1) Grootheidswaan (2) Behoefte aan bewondering en (3) Gebrek aan empatie.
Die volgende kenmerke van die “Millenials” is veral kenmerkend:
(1) Hulle is geweldig selfsugtig: Die “eie ek” is van primêre belang.
(2) Ander mense bestaan hoofsaaklik vir hulle om te kyk watter korttermyn voordele hulle vir die persoon inhou: “Wie is jy, hoeveel invloed het jy en hoe lank gaan dit neem voordat dit vir mý werk?”. (Ook wat geld, seks, besittings en geleenthede betref).
(3) Hulle wil graag “micro-celebrities” wees: “Wie weet almal wat ek doen?”. (In die verband speel die sosiale media: Facebook, You-tube, Twitter, WhatsApp en TV-programme soos Idols ‘n geweldige belangrike rol). Tewens – dis baie opvallend hoeveel huwelike in die skeihof eindig (en verlowings verbreek word) as gevolg van buite egtelike verhoudings wat op sosiale media begin.
(4) Sosiaal-onaanvaarbare gedrag (boelie-gedrag, – ook tussen volwassenes veral op sosiale media -, “sexting”, pornografieverslawing, middel afhanklikheid en buite-egtelike verhoudings) word toenemend byna as “normaal” en “aanvaarbaar” beskou.
(5) 33% van mense onder 30 jaar oud is tans totaal kerkloos en kerklos.
(6) Kinders word toenemend groot as verlengstukke van hulle ouers se ego’s. Kinders leer dat hulle aanvaarbaarheid vir hulle ouers dikwels primêr direk afhanklik is van hulle prestasies (sport, akademie of kultuur).
(7) Ouers gaan uit hulle pad om die lewe vir hulle kinders so gerieflik as moontlik te maak en sommige gaan selfs so ver om hulle kinders se sosiaal-onaanvaarbare gedrag te verdedig of af te water. Alle probleme word deur hulle ouers vir hulle opgelos. Daarom kan hulle ook nie hulle eie huwelikskonflik
self oplos nie. Jong getroudes – nie net vroue nie, mans óók – hardloop dikwels vir die geringste moeilikheid terug na mamma en pappa toe.
(8) Kultuur van kitsoplossings sonder meriete het mode geword: kitsdieëte; steroïdes om kitsprestasie te behaal; tewens, sommige twyfelagtige instansies bied selfs “kitsgrade”/kwalifikasies aan. “Ek wil erkenning hê sonder dat ek daarvoor moet werk” is die algemene uitgangspunt. Teen bogenoemde agtergrond is dit dus nie vreemd dat “kitshuwelike” ook aan die orde van die dag is nie.

In onlangse navorsing is 700 paartjies gevra wat óf saambly óf getroud is wat die primêre eienskappe/faktore is vir verhouding om blywend en suksesvol te wees. Hulle het vryhand neergeskryf en die rekenaar het dit in die volgende prioriteitsvolgorde gerangskik:

1. Kommunikasie (praat en aktiewe luister)
2. Gevoelvolheid/affeksie/emosionele blootstelling aan mekaar
3. Vergewingsgesindheid
4. Eerlikheid
5. Kwesbaarheid/om jou swakhede met mekaar te deel
6. Vertroue
7. Humorsin
8. Romanse en seks
9. Geduld
10. Vryheid
Interessant om waar te neem dat seks agtste uit 10 is. As jy egter deesdae na die TV en tydskrifte kyk, lyk dit asof dit by verre die belangrikste element moet wees. Die waarheid is egter dat goeie kommunikasie kan lei tot goeie intimiteit of seks. Jy kan egter ‘n seksuele akrobaat in die bed wees, maar dis geen waarborg vir ‘n stabiele, volhoubare verhouding of huwelik nie. Die oplossing is relatief eenvoudig: Ouers moet hulle kinders leer dat selfdissipline die hoogste vorm van vryheid is. Dat, ongeag wie wat sê, reg bly reg en verkeerd bly verkeerd. Alle mense het steeds – ongeag die moderne pas van verandering – vrees vir verwerping en ‘n behoefte aan aanvaarding en liefde op ‘n volhoubare grondslag. En in díe verband speel faktore soos ‘n stabiele huwelik en gesinsopset waaraan daar daagliks belê moet word, aan waardestelsel van prestasie gebaseer op meriete en harde werk, medemenslikheid en verdraagsaamheid, beginselvastigheid in terme van verhoudings intimiteit en seks, liefde en respek vir ander mense – ongeag van ras of geslag – en bo alles dat jy self verantwoordelikheid moet neem vir jou eie denke, gedrag en emosies, ‘n deurslaggewende rol.
Die ou mense het dit raakgevat: ‘n Suksesvolle huwelik vereis dat ‘n paartjie bereid moet wees om saam ’n sak sout op te eet!

Latest News

COMMENTS

Carletonville HeraldParys GazetteSedibeng SterVaal Weekblad
Top