Verkragting – te bang om te praat

“Ons is baie bang hier. Ons kan nie praat nie, ons kan niks sê nie, want ons is bang hulle kom maak ons kinders dood.”
So sê Rosinah Deisel, ma van drie en inwoner van die Baipei gemeenskap in uitbreiding 7, Ikageng.